Con số nào sẽ đem lại may mắn nếu bạn có giấc mơ về công an?