Thấy bị sấm sét đánh trong lúc ngủ báo hiệu điều gì?