Phương pháp đánh rung trăm trận trăm thắng. Tại sao không?